Добавить объявление

Соглашение о предоставлении услуг

 

Умови використання

Моментом укладення цієї Угоди вважається момент будь-якої взаємодії Користувача з Сайтом. Цим користувачі підтверджують свою згоду з усіма умовами цієї Угоди.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕННЯ

 

3. ВІДОМОСТІ, НАДАНІ КОРИСТУВАЧЕМ

 

4. ПРИЧИНИ ВИДАЛЕННЯ ОГОЛОШЕННЯ

 

5. ПРАВА СТОРІН

 

6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

7. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ТА ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ САЙТУ

 

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ

 

9. Конфіденційність інформації

 

10. Інші умови

 

11. Суперечки і розбіжності

 

12. Обмеження відповідальності компанії

 

13. Обмеження відповідальності при розміщенні на САЙТАХ ПАРТНЕРАХ оголошень-допускається до 2 помилок розміщення

 

Условия использования

Моментом заключения настоящего Соглашения считается момент любого взаимодействия Пользователя с Сайтом. Настоящим Пользователи подтверждают свое согласие со всеми условиями настоящего Соглашения.

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

2. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

3. СВЕДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

 

4. ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

5. ПРАВА СТОРОН

 

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ САЙТА

 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

 

11. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ

 

12. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ

 

13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ НА САЙТАХ ПАРТНЕРАХ ОБЪЯВЛЕНИЙ - ДОПУСКАЕТСЯ ДО 2 ОШИБОК РАЗМЕЩЕНИЯ